Home

Investments & Assistance

Home
Misja
Nasza misja //

Grupa spółek GIA to:

Odpowiedzialne rekomendacje

dla klientów w zakresie ich ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialne rekomendacje

dla klientów w zakresie optymalizacji ich wydatków ubezpieczeniowych

Działalność pośrednictwa

ubezpieczeniowego w skali kraju i lokalnie

Rzetelność i wiarygodność biznesowa

Misja
Kim jesteśmy
Kim jesteśmy //

Goetze Investments & Assistance (GIA)

jest spółką-matką grupy spółek pośrednictwa ubezpieczeniowego, której trzon stanowią firmy brokerskie.

Grupa spółek GIA

dzięki zindywidualizowanemu podejściu do potrzeb swoich Klientów oraz stałemu rozszerzaniu działalności na ich rzecz, znajduje się w ścisłej czołówce pośredników ubezpieczeniowych w Polsce, będąc sklasyfikowaną przez „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” na prestiżowym 9 miejscu w Polsce za 2018 rok (w poprzednim roku – miejsce nr 10).

Nasz rozwój

opiera się o wiedzę i ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerów Grupy spółek GIA na rynku ubezpieczeniowym w Polsce i poparty jest stałym, wewnętrznym transferem ubezpieczeniowego know-how, który podnosi jakość świadczonych naszym Klientom usług w zakresie rozwiązań dotyczących ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Kim jesteśmy
O nas
O nas //

Grupa spółek GIA:

400

PRACOWNIKÓW

wspierających przejmowanie od Klientów odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem
9

MIEJSCE

miejsce w Polsce w segmencie brokerskim
267

MILIONÓW PLN

Obsługa składki ubezpieczeniowej (2018r).
40

BIUR

biur w całej Polsce – obecność na rynku ogólnokrajowym oraz działalność w skali lokalnej w każdym województwie (brokerzy i multiagenci)
Rzetelna i dogłębna ocena wszystkich kategorii ryzyka ubezpieczeniowego Klientów
Skuteczność w negocjowaniu warunków ochrony działalności Klientów
Efektywna pomoc w likwidowaniu szkód ubezpieczeniowych Klientów
O nas
Usługi brokerskie
Usługi brokerskie //

W Grupie spółek GIA

Wiodącą rolę odgrywają brokerzy ubezpieczeniowi: Polska Grupa Brokerska Spółka z o.o. (www.polskagrupabrokerska.pl) oraz GSU Broker Spółka z o.o. (www.gsubroker.pl).

Jako brokerzy ubezpieczeniowi reprezentujemy – wobec towarzystw ubezpieczeniowych – tylko i wyłącznie interesy Klientów. Współpraca z nami owocuje uzyskaniem programów ochronnych przekraczających potencjał negocjacyjny pojedynczej firmy lub osoby poszukującej ubezpieczenia.

Powstała w 2012 roku Polska Grupa Brokerska to kilkanaścioro brokerów z ogromnym doświadczeniem ubezpieczeniowym, będących ekspertami w dziedzinie ubezpieczeń, finansów, ochrony zdrowia oraz oceny ryzyka i świadczących usługi reprezentacji Klientów w zakresie ubezpieczenia we wszystkich województwach RP. Polska Grupa Brokerska oferuje Klientom dogłębną ocenę ich potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych, stworzenie na tej podstawie programów ubezpieczeniowych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami, analizę ich ofert i rekomendowanie najkorzystniejszej z nich w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, budowlano-montażowych, zdrowotnych i na życie. Jako profesjonalny broker, Polska Grupa Brokerska nieodpłatnie wspiera Klientów w procesie likwidacji ewentualnych szkód, za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu centrum likwidacji szkód.

GSU Broker to firma pośrednictwa ubezpieczeniowego działająca od ćwierć wieku, przede wszystkim w regionie śląskim, wpierw w formie multiagencji, a od 2005 roku jako broker.

Podobnie jak jego spółka partnerska w Grupie spółek GIA – Polska Grupa Brokerska, GSU Broker zapewnia podmiotom gospodarczym i instytucjom publicznym pełny zakres usług reprezentacji wobec towarzystw ubezpieczeniowych w szerokiej gamie ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Dodatkowo, broker ten aktywnie działa w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, wspierając szerzenie świadomości ubezpieczeniowej w polskim społeczeństwie, zbierając opinie o rynku ubezpieczeniowym i o szczególnych przypadkach negatywnego traktowania ubezpieczonych, pomagając poszkodowanym oraz występując jako broker ubezpieczeniowy.

Całość podmiotów Grupy dopełnia firma International Brokers Group Sp. z o.o., która do Grupy spółek GIA wchodzi jako broker prowadzący działalność w zakresie reasekuracji.

Usługi brokerskie
Działania operacyjne
Działania operacyjne i Big Data //

W Grupie spółek GIA

Specyficzną działalność prowadzi ponadto w Grupie spółek GIA firma BD Advisory & Assistance Sp. z o.o., która specjalizuje się w świadczeniu podmiotom z branży ubezpieczeniowej i współpracujących z tą branżą, szerokiego wachlarza usług pomocniczych i doradczych, szczególnie tych o profilu data science – zarządzanie bazami danych, tworzenie inteligentnych systemów analitycznych, stosowanie nowych algorytmów i modeli eksploracji danych.

W Grupie spółek GIA znajdują się także podmioty, będące multiagencjami, o pokryciu geograficznym zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim, w szczególności: GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. oraz nowa multiagencja Superpolisa GSU Sp. z o.o, która, zgodnie ze strategią rozszerzania Grupy, powstała we współpracy z jedną z największych grup brokerskich w Polsce. Ponadto, stworzone zostało także – w ramach dywersyfikacji działalności – GSU Centrum Usług Wspólnych.

Działania operacyjne
My na rynku
My na rynku //

Największą liczbę Klientów

Grupa spółek GIA obsługuje w sektorach:

transportowym

wydobywczym

służby zdrowia

usług przemysłowych i publicznych

administracji publicznej

Dzięki analizie segmentów rynku ubezpieczeniowego i sygnałów płynących od Klientów, zaczęliśmy od  pewnego czasu opracowywać, a następnie specjalizować się w tworzeniu ciekawych i szerokich programów ochronnych oferowanych głównie:

  • grupom pracowniczym (pracownicy przemysłowi, wolne zawody, pracownicy sektora publicznego)
  • branży transportowej
  • sektorowi górniczemu
  • szpitalom
  • sektorowi edukacji narodowej

Rozwijanie podobnych programów dla kilkunastu innych sektorów działalności gospodarczej i publicznej jest jedną z 4 osi strategii rozwoju Grupy spółek GIA w latach 2019-2022. 

Uznaliśmy, iż wzrost naszej aktywności jako Grupy będzie opierać się w tym okresie na:

  1. wyspecjalizowanych sektorowych programach ubezpieczeniowych
  2. rozszerzaniu podmiotowym Grupy spółek GIA
  3. współpracy z wybranymi firmami ubezpieczeniowymi z Unii Europejskiej
  4. nowoczesnych rozwiązaniach usługowych dla Klientów i nowych narzędziach współpracy z firmami z naszej branży

Zważywszy nasze doświadczenie na rynku, ubezpieczeniowe know-how oraz strategiczną orientację na nowe produkty i rozwiązania, Grupa spółek GIA zaprasza firmy i instytucje publiczne do bezpośredniego kontaktu w kwestii ubezpieczenia mienia i osób, ale także podmioty z naszej branży pośrednictwa ubezpieczeniowego do współpracy dotyczącej  działalności operacyjnej, udziału w wybranych projektach lub możliwości dołączenia do nas.

My na rynku
FAQ
Misja //

Grupa spółek GIA to:

Odpowiedzialne rekomendacje dla klientów w zakresie ich ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialne rekomendacje dla klientów w zakresie optymalizacji ich wydatków ubezpieczeniowych

Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w skali kraju i lokalnie

Rzetelność i wiarygodność biznesowa

FAQ
CSR
CSR //

Społeczna odpowiedzialność Firmy

Od wielu lat włączeni jesteśmy w pomoc zwierzętom, a założona Fundacja „Dla Harry’ego” stanowi formalizację tej działalności. Robimy to z potrzeby serca, empatii i chęci zmiany otaczającego nas świata. Ratujemy zwierzęta bezdomne, chore oraz przeznaczone  na rzeź. Działające charytatywnie Rada i Zarząd Fundacji nadzorują jej rozwój organiczny i rozdysponowanie zbieranych środków finansowych, tak, aby móc objąć opieką stale rosnącą liczbę podopiecznych. Dziś pod stałą opieką Fundacji jest kilkadziesiąt zwierząt – koni, osłów, psów, kotów i kóz.

Od kilku lat prowadzimy w formie stowarzyszenia zrzeszony w Polskim Związku Bokserskim klub „Red Gloves”, w którym trenują młodzi pięściarze – od nastolatków do seniorów. Mają oni do swojej dyspozycji lokal, spełniający wszystkie wymagane dla klubu sportowego standardy oraz doświadczonych trenerów, którzy organizują i nadzorują treningi, prowadzą nabór nowych członków, dokonują analiz robionych postępów przez nowych i dotychczasowych bokserów oraz opracowują cykle przygotowawcze do turniejów. Zawodnicy „Red Gloves” mają na swoim koncie wiele sukcesów odniesionych w turniejach, a podstawowym celem działalności, z której czerpiemy najwięcej satysfakcji, jest krzewienie kultury fizycznej.

CSR
Kontakt
Kontakt //

Mariusz Goetze / Prezes Zarządu
mariusz.goetze@goetze-investments.pl

Mariusz Antczak / Prokurent / Dyrektor ds. strategii
mariusz.antczak@goetze-investments.pl
mobile: +48 602 637 429

nr tel. biura: 221021010
Adres: ul. Żegańska 2a
04-713 Warszawa

Kontakt