Home

Investments & Assistance

Home
Misja
Nasza misja //

Grupa spółek GIA to:

Odpowiedzialne rekomendacje

dla klientów w zakresie ich ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialne rekomendacje

dla klientów w zakresie optymalizacji ich wydatków ubezpieczeniowych

Działalność pośrednictwa

ubezpieczeniowego w skali kraju i lokalnie

Rzetelność i wiarygodność biznesowa

Misja
Kim jesteśmy
Kim jesteśmy //

Goetze Investments & Assistance (GIA)

jest spółką-matką grupy spółek pośrednictwa ubezpieczeniowego, której trzon stanowią firmy brokerskie.

Grupa spółek GIA

dzięki zindywidualizowanemu podejściu do potrzeb swoich Klientów oraz stałemu rozszerzaniu działalności na ich rzecz, jest sklasyfikowana przez „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” na prestiżowym dziesiątym miejscu w Polsce pod względem obsługiwanej wielkości składki ubezpieczeniowej w segmencie brokerskim.

Nasz rozwój

opiera się o wiedzę i ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerów Grupy spółek GIA na rynku ubezpieczeniowym w Polsce i poparty jest stałym, wewnętrznym transferem ubezpieczeniowego know-how, który podnosi jakość świadczonych naszym Klientom usług w zakresie rozwiązań dotyczących ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Kim jesteśmy
O nas
O nas //

Grupa spółek GIA:

400

PRACOWNIKÓW

wspierających przejmowanie od Klientów odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem
10

MIEJSCE

miejsce w Polsce w segmencie brokerskim
250

MILIONÓW PLN

Obsługa składki ubezpieczeniowej (2017r.)
40

BIUR

biur w całej Polsce – obecność na rynku ogólnokrajowym oraz działalność w skali lokalnej w każdym województwie (brokerzy i multiagenci)
Rzetelna i dogłębna ocena wszystkich kategorii ryzyka ubezpieczeniowego Klientów
Skuteczność w negocjowaniu warunków ochrony działalności Klientów
Efektywna pomoc w likwidowaniu szkód ubezpieczeniowych Klientów
O nas
Usługi brokerskie
Usługi brokerskie //

W Grupie spółek GIA

Wiodącą rolę odgrywają brokerzy ubezpieczeniowi: Polska Grupa Brokerska Spółka z o.o. (www.polskagrupabrokerska.pl) oraz GSU Broker Spółka z o.o. (www.gsubroker.pl).

Jako brokerzy ubezpieczeniowi reprezentujemy – wobec towarzystw ubezpieczeniowych – tylko i wyłącznie interesy Klientów. Współpraca z nami owocuje uzyskaniem programów ochronnych przekraczających potencjał negocjacyjny pojedynczej firmy lub osoby poszukującej ubezpieczenia.

Powstała w 2012 roku Polska Grupa Brokerska to kilkanaścioro brokerów z ogromnym doświadczeniem ubezpieczeniowym, będących ekspertami w dziedzinie ubezpieczeń, finansów, ochrony zdrowia oraz oceny ryzyka i świadczących usługi reprezentacji Klientów w zakresie ubezpieczenia we wszystkich województwach RP. Polska Grupa Brokerska oferuje Klientom dogłębną ocenę ich potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych, stworzenie na tej podstawie programów ubezpieczeniowych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami, analizę ich ofert i rekomendowanie najkorzystniejszej z nich w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, budowlano-montażowych, zdrowotnych i na życie. Jako profesjonalny broker, Polska Grupa Brokerska nieodpłatnie wspiera Klientów w procesie likwidacji ewentualnych szkód, za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu centrum likwidacji szkód.

GSU Broker to firma pośrednictwa ubezpieczeniowego działająca od ćwierć wieku, przede wszystkim w regionie śląskim, wpierw w formie multiagencji, a od 2005 roku jako broker.

Podobnie jak jego spółka partnerska w Grupie spółek GIA – Polska Grupa Brokerska, GSU Broker zapewnia podmiotom gospodarczym i instytucjom publicznym pełny zakres usług reprezentacji wobec towarzystw ubezpieczeniowych w szerokiej gamie ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Dodatkowo, broker ten aktywnie działa w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, wspierając szerzenie świadomości ubezpieczeniowej w polskim społeczeństwie, zbierając opinie o rynku ubezpieczeniowym i o szczególnych przypadkach negatywnego traktowania ubezpieczonych, pomagając poszkodowanym oraz występując jako broker ubezpieczeniowy.

Usługi brokerskie
Działania operacyjne
Działania operacyjne i Big Data //

W Grupie spółek GIA

Specyficzną działalność prowadzi ponadto w Grupie spółek GIA firma BD Advisory & Assistance Sp. z o.o., która specjalizuje się w świadczeniu podmiotom z branży ubezpieczeniowej i współpracujących z tą branżą, szerokiego wachlarza usług pomocniczych i doradczych, szczególnie tych o profilu data science – zarządzanie bazami danych, tworzenie inteligentnych systemów analitycznych, stosowanie nowych algorytmów i modeli eksploracji danych.

W Grupie spółek GIA znajdują się także podmioty, będące multiagencjami, o pokryciu geograficznym zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim, w szczególności: GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. oraz nowa multiagencja Superpolisa GSU Sp. z o.o, która, zgodnie ze strategią rozszerzania Grupy, powstała we współpracy z jedną z największych grup brokerskich w Polsce. Ponadto, stworzone zostało także – w ramach dywersyfikacji działalności – GSU Centrum Usług Wspólnych.

Działania operacyjne
My na rynku
My na rynku //

Największą liczbę Klientów

Grupa spółek GIA obsługuje w sektorach:

transportowym

wydobywczym

służby zdrowia

usług przemysłowych i publicznych

administracji publicznej

Dzięki analizie segmentów rynku ubezpieczeniowego i sygnałów płynących od Klientów, zaczęliśmy od  pewnego czasu opracowywać, a następnie specjalizować się w tworzeniu ciekawych i szerokich programów ochronnych oferowanych głównie:

  • grupom pracowniczym (pracownicy przemysłowi, wolne zawody, pracownicy sektora publicznego)
  • branży transportowej
  • sektorowi górniczemu
  • szpitalom
  • sektorowi edukacji narodowej

Rozwijanie podobnych programów dla kilkunastu innych sektorów działalności gospodarczej i publicznej jest jedną z 4 osi strategii rozwoju Grupy spółek GIA w latach 2018-2020.

Uznaliśmy, iż wzrost naszej aktywności jako Grupy będzie opierać się w tym okresie na:

  1. wyspecjalizowanych sektorowych programach ubezpieczeniowych
  2. rozszerzaniu podmiotowym Grupy spółek GIA
  3. współpracy z wybranymi firmami ubezpieczeniowymi z Unii Europejskiej
  4. nowoczesnych rozwiązaniach usługowych dla Klientów i nowych narzędziach współpracy z firmami z naszej branży

Zważywszy nasze doświadczenie na rynku, ubezpieczeniowe know-how oraz strategiczną orientację na nowe produkty i rozwiązania, Grupa spółek GIA zaprasza firmy i instytucje publiczne do bezpośredniego kontaktu w kwestii ubezpieczenia mienia i osób, ale także podmioty z naszej branży pośrednictwa ubezpieczeniowego do współpracy dotyczącej  działalności operacyjnej, udziału w wybranych projektach lub możliwości dołączenia do nas.

My na rynku
FAQ
Misja //

Grupa spółek GIA to:

Odpowiedzialne rekomendacje dla klientów w zakresie ich ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialne rekomendacje dla klientów w zakresie optymalizacji ich wydatków ubezpieczeniowych

Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w skali kraju i lokalnie

Rzetelność i wiarygodność biznesowa

FAQ
CSR
CSR //

Społeczna odpowiedzialność Firmy

Od wielu lat włączeni jesteśmy w pomoc zwierzętom, a założona Fundacja „Dla Harry’ego” stanowi formalizację tej działalności. Robimy to z potrzeby serca, empatii i chęci zmiany otaczającego nas świata. Ratujemy zwierzęta bezdomne, chore oraz przeznaczone  na rzeź. Działające charytatywnie Rada i Zarząd Fundacji nadzorują jej rozwój organiczny i rozdysponowanie zbieranych środków finansowych, tak, aby móc objąć opieką stale rosnącą liczbę podopiecznych. Dziś pod stałą opieką Fundacji jest kilkadziesiąt zwierząt – koni, osłów, psów, kotów i kóz.

Od kilku lat prowadzimy w formie stowarzyszenia zrzeszony w Polskim Związku Bokserskim klub „Red Gloves”, w którym trenują młodzi pięściarze – od nastolatków do seniorów. Mają oni do swojej dyspozycji lokal, spełniający wszystkie wymagane dla klubu sportowego standardy oraz doświadczonych trenerów, którzy organizują i nadzorują treningi, prowadzą nabór nowych członków, dokonują analiz robionych postępów przez nowych i dotychczasowych bokserów oraz opracowują cykle przygotowawcze do turniejów. Zawodnicy „Red Gloves” mają na swoim koncie wiele sukcesów odniesionych w turniejach, a podstawowym celem działalności, z której czerpiemy najwięcej satysfakcji, jest krzewienie kultury fizycznej.

CSR
Kontakt
Kontakt //

Mariusz Goetze / Prezes Zarządu
+ 48 ‭692 978 089
mariusz.goetze@goetze-investments.pl

Mariusz Antczak / Prokurent
+48 602 637 429‬
mariusz.antczak@goetze-investments.pl

Zapraszamy do nowej siedziby w grudniu 2018 r.
Adres: ul. Żegańska 2a
04-713 Warszawa

Kontakt